Upcoming

September 12

Schwaz – IEMA

GYÖRGY KURTÁG: Hommage à R. Schumann op.15d

MARKUS HECHTLE: Blinder Fleck

https://www.klangspuren.at/klangspurenfestival/

September 14

Haus der Musik, Innsbruck – IEMA

WOLFGANG RIHM: Fremde Szene 1

RICHARD BARRETT: the light gleams an instant

UROŠ ROJKO: Septetto Fluido

KAZIMIERZ SEROCKI: Swinging Music

https://www.klangspuren.at/klangspurenfestival/

September 16

Haus der Musik, Innsbruck – IEMA

FRIEDRICH GOLDMANN: Linie/Splitter 1

KAROLA OBERMÜLLER: helical

MAURICIO KAGEL: Ludwig van. Hommage von Beethoven (arr. H. Kretschmer)

https://www.klangspuren.at/klangspurenfestival/

September 30

KM28, Berlin – ELISION

RICHARD BARRETT: tract

RICHARD BARRETT: flechtwerk

https://www.km28.de/